Център за GPL код

Моля, забележете: Части от продуктите на MERCUSYS съдържат софтуерен код разработен от трети страни, включително код, който подлежи на общ публичен лиценз (GNU General Public Licence (“GPL“)), версия 1 /версия 2 / версия 3, или по-малък общ публичен лиценз (GNU Lesser General Public License("LGPL")). Можете да използвате условието за съответния софтуер към следните GPL лицензионни условия.

За да спази условията на GPL, компанията MERCUSYS, там, където е приложимо, предлага пощенска услуга, за да получи четим от машина сорс код на софтуера подлежащ на GPL на CR-Rom при поискване - по обикновена поща или по електронна поща. Допълнителна информация се осигурява със съответните продукти на софтуера. С този център за GPL код, MERCUSYS осигурява безплатно изтегляне на копия на съответния четим от машина сорс код на софтуера подлежащ на GPL, който се съдържа в продуктите на MERCUSYS.

Съответните програми се разпространяват БЕЗ НИКАКВА ГАРАНЦИЯ, дори без косвената гаранция за ПРОДАВАЕМОСТ или ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ. За още подробности, моля, вижте съответния общ публичен лиценз (GNU General Public License).

Моля, изберете вашия модел и версия на вашия продукт MERCUSYS от списъка по-долу, за да изтеглите сорс кода. Можете да прегледате, разпечатате и изтеглите съответните лицензионни условия за GPL лиценз тук.