MERCUSYS симулатор

Моля, вижте демонстрацията по-долу преди да използвате симулатора:

1. Този симулатор е виртуален уеб графичен потребителски интерфейс (GUI), в който можете да програмирате вашия фърмуер на MERCUSYS продукти. За повече подробности относно функциите и спецификациите на отделен продукт, моля, използвайте средството за търсене и отидете на продуктовата страница.

2. Моля, проверете дали версията на фърмуера съответства на версията показана на интерфейса на симулатора. Всяка версия на фърмуера има свой собствен графичен интерфейс (GUI) и функционалност.

3. Моля, забележете, че не всички версии на фърмуера са представени на симулатора.