GPL kód

Poznámka: Produkty MERCUSYS zčásti obsahují programový kód vyvinutý třetími stranami, včetně kódu podléhajícího licenci GNU General Public Licence („GPL“) verze 1 / verze 2 / verze 3 nebo licenci GNU Lesser General Public License („LGPL“). Příslušný software můžete používat pod podmínkou dodržování licenčních podmínek GPL.

V zájmu dodržování licenčních podmínek GPL nabízí MERCUSYS v relevantních případech zásilkovou službu umožňující obdržet strojově čitelný zdrojový kód softwaru podléhajícího licenci GPL, a to na disku CD-ROM na vyžádání poštou nebo e-mailem. Další informace jsou uvedeny u příslušných produktů nebo softwaru. Prostřednictvím tohoto centra kódu GPL nabízí MERCUSYS bezplatné stažení kopií příslušného strojově čitelného zdrojového kódu softwaru, který podléhá licenci GPL a je obsažen v produktech MERCUSYS.

Příslušné programy jsou šířeny BEZ JAKÉKOLI ZÁRUKY, dokonce i bez mlčky předpokládané záruky OBCHODOVATELNOSTI a VHODNOSTI KE KONKRÉTNÍMU ÚČELU. Další podrobnosti najdete v příslušné licenci GNU General Public License.

Pokud si chcete stáhnout zdrojový kód, vyberte si model a verzi produktu TP-LINK v níže uvedeném seznamu. Příslušné licenční podmínky GPL jsou k nahlédnutí, tisku a stažení zde..