Záruka

1. Navštivte prosím oficiální web pro informace o záruce.

2. Zásady Programu zlepšování na základě zkušeností uživatelů (UEIP)

Vážení uživatelé produktů MERCUSYS,

dodávat produkty, které překonávají očekávání uživatelů, bylo vždy cílem společnosti MERCUSYS Corporation Limited (MERCUSYS). Proto, abychom mohli plnit vaše potřeby a zlepšovat kvalitu našich produktů a služeb, by vás společnost MERCUSYS ráda přizvala k účasti v Programu zlepšování na základě zkušeností uživatelů (UEIP). V této souvislosti si, prosíme, přečtěte následující prohlášení. Vyjádřením souhlasu s účastí v našem programu UEIP potvrzujete, že jste si pozorně přečetli obsah tohoto prohlášení a plně mu rozumíte (osoby mladší 18 let si toto prohlášení musí přečíst za účasti svých rodičů). Společnost MERCUSYS připomíná, že vzhledem ke zlepšování produktů se toto prohlášení může čas od času změnit. Pokud provedeme nějakou změnu, budeme vás o tom informovat na dobře viditelném místě na produktech nebo na příslušných stránkách. Jestliže se změnami nesouhlasíte, máte právo se kdykoli odhlásit z programu UEIP. Zůstanete-li účastníky programu, bude to chápáno tak, že se změnami souhlasíte.

Shromažďování informací

Uživatelé, kteří se účastní programu, odesílají na server MERCUSYS pouze následující údaje:

(1) Obecné informace o produktu včetně modelu zařízení, verze softwaru, systémových informací apod.

(2) Stav používání produktových funkcí. Shromažďujeme informace o stavu používání určitých funkcí, abychom pochopili důležitost každé funkce a na základě toho mohli stanovit patřičné priority v oblasti výzkumu a vývoje. Například četnost používání každého funkčního modulu a klepnutí na stránku – to vše nám pomáhá optimálně zlepšovat naše produkty.

Informace shromažďované v rámci programu se nebudou týkat vaší osobní identity, včetně vašeho jména, pohlaví, věku, adresy, osobního e-mailu, telefonního čísla, uživatelského jména, hesla apod. Plně respektujeme vaše soukromí a více informací naleznete v našich Zásadách ochrany osobních údajů.

Používání informací

Společnost MERCUSYS tímto prohlašuje, že se zavazuje dodržovat platné vnitrostátní zákony a nařízení. Shromážděné informace bude uchovávat jako přísně důvěrné a bude je používat pouze pro účely zlepšování produktů a služeb. Informace nebudou zpřístupněny žádné třetí straně, která nemá relevantní zájem na výše uvedeném účelu.

Účast v programu a vystoupení z něj

Uživatelé mohou podle svého uvážení povolit nebo zakázat funkci v nabídce „Rozšířené – Systém – Program zlepšování na základě zkušeností uživatelů“. Povolení této funkce znamená, že se rozhodnete zúčastnit programu UEIP společnosti MERCUSYS, zatímco zakázání funkce znamená, že se programu nezúčastníte.