Αντάπτορες

Arm Your PC for Faster WiFi

Show Filter Hide Filter Reset

  Hide Filter Reset

   •  

    Wi-Fi Standard

    •  

     Wi-Fi 6 (802.11ax)

    •  

     Wi-Fi 5 (802.11ac)

    •  

     Wi-Fi 4 (802.11n)

   •  

    Wi-Fi Speed

    •  

     ≥ 3000 Mbps

    •  

     1350-3000 Mbps

    •  

     300-1350 Mbps

    •  

     ≤ 300 Mbps

   •  

    Internet Access Ports

    •  

     2.5 Gpbs

    •  

     1 Gbps

    •  

     100 Mbps

   •  

    Advanced

    •  

     Mercusys APP

   •  

    Interface Type

    •  

     USB

   •  

    Bluetooth

    •  

     Yes

    •  

     No

   •   Compare

    MW300UM

    N300 Wireless Mini USB Adapter

   •   Compare

    MU6H

    AC650 High Gain Wireless Dual Band USB Adapter

    • 200 Mbps στα 2,4 GHz + 433 Mbps στα 5 GHz
    • 1× Εξωτερική κεραία υψηλής απολαβής
    • USB 2.0 
   •   Compare

    MW300UH

    300Mbps High Gain Wireless USB Adapter

    • 300 Mbps στα 2,4 GHz
    • 2× Εξωτερικές High Gain Κεραίες
    • Micro USB 2.0 
   •   Compare

    MW150US

    N150 Wireless Nano USB Adapter

    • 150 Mbps στα 2,4 GHz
    • 1× Εσωτερική κεραία
    • USB 2.0