Centrum GPL

Uwaga: Produkty MERCUSYS korzystają częściowo z oprogramowania stworzonego przez strony trzecie, w tym z kodu źródłowego oprogramowania zgodnego z licencją GNU General Public Licence (“GPL“), w wersji 1/wersji 2/wersji 3 lub licencji GNU Lesser General Public License ("LGPL"). Aby korzystać z oprogramowania, musisz wyrazić zgodę na warunki użytkowania produktów na licencji GPL.

Aby spełnić warunki licencji GPL, firma MERCUSYS, jeżeli to konieczne, wysyła pocztą lub drogą mailową kody źrółowe GPL dla konkretnych oprogramowań na płycie CD do odczytu elektronicznego. Szczegółowych informacji udzielamy wyłącznie dla określonych produktów lub oprogramowań. Poprzez Centrum GPL firma MERCUSYS zapewnia możliwość bezpłatnego pobierania kodów źródłowych oprogramowań zgodnych z licencją GPL oraz stosowanych w produktach MERCUSYS.

Stosowne programy udostępniane są BEZ GWARANCJI; nie obejmuje ich także gwarancja PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ oraz PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. Więcej informacji dostępnych jest na stronie GNU GPL.

Wybierz model i wersję swojego produktu MERCUSYS z poniższej listy, aby pobrać odpowiedni kod źródłowy. Na tej stronie także znajdziesz, wydrukujesz i pobierzesz warunki licencji GPL.