Warunki Gwarancji

Produkty importowane przez Firmę TP-LINK Polska objęte są gwarancją oraz wsparciem technicznym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Okres gwarancji to 24 miesiące dla urządzeń zakupionych przed 1 października 2016 oraz 36 miesięcy dla urządzeń zakupionych po 1 października 2016. Niektóre urządzenia obowiązuje inny okres gwarancji, ich lista znajduje się na dole strony.

Procedura gwarancyjna

Jeśli w okresie gwarancji produkt nie będzie działał w sposób wynikający z jego przeznaczenia, zostanie bezpłatnie naprawiony lub wymieniony przez Gwaranta, firmę TP-LINK na identyczny lub funkcjonalnie równoważny, sprawny produkt.

Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Uszkodzony i kompletny produkt – urządzenie, anteny, zasilacz (jeżeli były dołączone do produktu) powinny zostać dostarczone do miejsca zakupu razem z paragonem fiskalnym lub fakturą VAT.

TP-LINK Polska informuje, że gwarancja obowiązuje jedynie na produkty zakupione przez oficjalną sieć dystrybucyjną TP-LINK w Rzeczypospolitej Polskiej. Firmy ALSO Polska, AB, Veracomp, Media Expert, Komputronik, NTT System oraz EURO-NET sprzedają wyłącznie nowe, oryginalnie zapakowane urządzenia, dostarczane z informacją o importerze:
TP-LINK POLSKA Sp. z o.o.

Dystrybutorzy i preferowani partnerzy firmy TP-LINK nie prowadzą sprzedaży urządzeń naprawianych, odnawianych oraz pozbawionych oryginalnego opakowania.

Firma TP-LINK nie świadczy wsparcia technicznego dla produktów po zakończeniu okresu gwarancji.

Wyjątki nieobjęte gwarancją

Gwarancja nie obowiązuje w wypadkach gdy:

a) oprogramowanie lub funkcjonalność urządzenia zostały zmienione bez wiedzy i zgody firmy TP-LINK.

b) urządzenie było narażone na działanie w nieodpowiednich warunkach fizycznych lub elektrycznych lub było zainstalowane, używane lub przechowywane niezgodnie z zaleceniami i przeznaczeniem.

c) urządzenie zostało nieodpłatnie przekazane do testowania w związku z czym TP-LINK nie pobrał za nie opłat.

d) urządzenie zostało uszkodzone na skutek działania czynników zewnętrznych, na które producent urządzenia nie miał wpływu, takich jak: uderzenie pioruna, zalanie, czynniki mechaniczne itp.

e) urządzenie było naprawiane lub podlegało konserwacji przez kogokolwiek innego niż osoby upoważnione przez firmę TP-LINK.

f) numer seryjny urządzenia został zmieniony, usunięty lub uszkodzony.

Urządzenia objęte gwarancją krótszą niż 36 miesięcy

Model Okres gwarancji Okres świadczenia wsparcia
technicznego (telefon/email)
 
     

* Gwarancja Limited Lifetime – Gwarancja wygasa po pięciu latach od zakończenia sprzedaży danego modelu produktu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej przez TP-Link Polska Sp. z o.o.