Program poprawy doświadczeń użytkownika (UEIP)

Drodzy użytkownicy produktów MERCUSYS,

Celem MERCUSYS Corporation Limited (MERCUSYS) zawsze było dostarczanie produktów przekraczających oczekiwania użytkowników. Aby pomóc nam w optymalnym zaspokajaniu potrzeb, podnoszeniu jakości produktów i usług, MERCUSYS szczerze zaprasza do udziału w naszym programie poprawy doświadczeń użytkownika (UEIP) i uprzejmie prosimy o zapoznanie się z poniższym oświadczeniem. Wyrażenie zgody na udział w naszym UEIP oznacza, że użytkownik uważnie przeczytał i w pełni akceptuje niniejsze oświadczenie (osoby poniżej 18 roku życia powinny zapoznać się z nim w towarzystwie rodziców). MERCUSYS przypomina, że w miarę udoskonalania produktów niniejsze oświadczenie może od czasu do czasu podlegać zmianom. W przypadku jakichkolwiek zmian umieścimy je w widocznym miejscu na produktach lub odpowiednich stronach w celu poinformowania użytkownika. Jeśli użytkownik nie akceptuje zmian, ma prawo do rezygnacji z UEIP w dowolnym momencie, a pozostanie w programie będzie postrzegane jako zgoda na takie zmiany.

Gromadzenie informacji

Użytkownicy uczestniczący w programie przesyłają na serwer MERCUSYS wyłącznie następujące dane:

(1) Ogólne informacje o produkcie, w tym model urządzenia, wersja oprogramowania, informacje o systemie itp.

(2) Status użytkowania funkcji produktu. Naszym celem jest gromadzenie informacji o stanie użytkowania poszczególnych funkcji, co pozwala nam zrozumieć znaczenie każdej z nich i dostosować priorytety w zakresie badań i rozwoju. Na przykład częstotliwość korzystania z każdego modułu funkcjonalnego i kliknięcia na stronach pomagają nam ulepszać produkty.

Informacje zebrane w programie nie będą dotyczyć tożsamości użytkownika, w tym imienia i nazwiska, płci, wieku, adresu, prywatnego adresu e-mail, numeru telefonu, nazwy użytkownika, hasła itp. W pełni szanujemy prywatność użytkownika. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

Wykorzystanie informacji

MERCUSYS niniejszym obiecuje, że będzie przestrzegać obowiązujących krajowych przepisów i regulacji. Będziemy traktować zebrane informacje jako ściśle poufne i wykorzystywać je wyłącznie do ulepszania produktów i usług. Informacje nie będą ujawniane żadnym firmom zewnętrznym, które nie mają związku z powyższym celem.

Uczestnictwo w programie i rezygnacja z niego

Użytkownicy mogą dobrowolnie włączyć lub wyłączyć funkcję w zaawansowanym systemie programu poprawy doświadczeń użytkownika („Advanced-System-User Experience Improvement Program”). Włączenie funkcji oznacza, że użytkownik decyduje się na udział w programie MERCUSYS UEIP; natomiast wyłączenie funkcji oznacza rezygnację z udziału w programie.